© GWM-Systems Oy Ltd, 2013-17.
Järjestemä käyttää evästeitä istuntojen hallintaan.
Järjestelmä on tarkoitettu vain käyttöohjeissa määriteltyyn kaukolämpöverkon äkillisten vuotojen ilmaisuun ja paikantamiseen sekä sähkönjohtavuuden tarkkailuun.
Järjestelmä käyttää Maanmittauslaitoksen Taustakartta-aineistoa alkaen 8/2014 (Maanmittauslaitoksen lisenssi)